Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam, được phép triển khai các hoạt động liên kết giáo dục giữa nước ngoài và Vi[...]
Là tổ chức giáo dục lấy UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - TIÊN PHONG KHÁC BIỆT để góp phần đem đến cho nền giáo dục nước nhà những chương trình mang tầm quốc tế
Là đơn vị cung cấp chương trình học thuật quốc tế uy tín và chất lượng nhất tại Việt Nam. Mang lại sự yên tâm cho phụ huynh và nuôi dưỡng thành công cho học sin[...]