Giới thiệu

Tầm nhìn

Trở thành một tổ chức nghiên cứu, phát triển và đào tạo đa dạng các chương trình giáo dục quốc tế chất lượng tại Việt Nam và trên Thế giới.

Sứ mệnh

Thực hiện nghiêm túc, mẫn cán, khoa học trong công tác nghiên cứu, đào tạo và lấy con người làm trọng tâm để thực hiện.

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi giúp định hướng, định hình được hình ảnh, văn hóa, đạo đức công ty, doanh nghiệp. Một giá trị cốt lõi có tính rõ ràng, mạnh mẽ sẽ tạo nên tiềm lực bên trong lẫn bên ngoài vô cùng mạnh mẽ và lớn lao. Đồng thời, đó còn là bước đệm cho sự phát triển của mỗi công ty, doanh nghiệp.

Giáo dục là công bằng và bình đẳng
Chúng tôi quan niệm rằng mỗi người tồn tại trên trái đất là một phần giá trị của trái đất, họ tạo ra sự cân bằng cũng như mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện một cách tổng thể trái đất, xã hội này. Vậy họ có quyền bình đằng, công bằng trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi và phát triển. Họ có quyền tiếp cận những kiến thức tiên tiến nhất, học tập những phương pháp tốt nhất trên thế giới và họ có quyền được đối xử bình đẳng trong cách tiếp cận đó.
Giáo dục là công bằng và bình đẳng
Giáo dục là công bằng và bình đẳng
Chúng tôi quan niệm rằng mỗi người tồn tại trên trái đất là một phần giá trị của trái đất, họ tạo ra sự cân bằng cũng như mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện một cách tổng thể trái đất, xã hội này. Vậy họ có quyền bình đằng, công bằng trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi và phát triển. Họ có quyền tiếp cận những kiến thức tiên tiến nhất, học tập những phương pháp tốt nhất trên thế giới và họ có quyền được đối xử bình đẳng trong cách tiếp cận đó.
Minh Bạch và đúng
MIEG quan niệm rằng sự minh bạch là chìa khóa phá vỡ mọi hiểu lầm, xích mích cũng như khủng hoảng. Nếu hành động đúng một cách minh bạch thì xã hội sẽ trở nên tốt hơn, con người sẽ hài hòa hơn, mạnh mẽ hơn ở bất cứ tổ chức, xã hội nào.
Minh Bạch và đúng
Minh Bạch và đúng
MIEG quan niệm rằng sự minh bạch là chìa khóa phá vỡ mọi hiểu lầm, xích mích cũng như khủng hoảng. Nếu hành động đúng một cách minh bạch thì xã hội sẽ trở nên tốt hơn, con người sẽ hài hòa hơn, mạnh mẽ hơn ở bất cứ tổ chức, xã hội nào.
Hiệu quả
Hiệu quả là một trong những giá trị cốt lõi mà chúng tôi cần. Một con người chỉ tạo ra một giá trị nào đó khi giá trị đó thực sự hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho cộng đồng mục tiêu hướng đến. Hiệu quả không có thì sản phẩm sẽ trở nên dư thừa, điều này sẽ làm tổn hao nguồn lực của cộng đồng cũng như cá nhân doanh nghiệp
Hiệu quả
Hiệu quả
Hiệu quả là một trong những giá trị cốt lõi mà chúng tôi cần. Một con người chỉ tạo ra một giá trị nào đó khi giá trị đó thực sự hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho cộng đồng mục tiêu hướng đến. Hiệu quả không có thì sản phẩm sẽ trở nên dư thừa, điều này sẽ làm tổn hao nguồn lực của cộng đồng cũng như cá nhân doanh nghiệp
Đổi mới, đa dạng và hòa nhập
Liên tục đổi mới là tiên chí của chúng tôi. Với vai trò là một doanh nghiệp đào tạo các chương trình quốc tế việc đổi mới rất quan trọng, nó giúp doanh nghiệp không thụt lùi trong những cuộc đua về phát triển phương pháp đào tạo, phát triển nguồn tri thức. Đổi mới cũng là cách để đa dạng hóa các sản phẩm giáo dục đã có, từ đó sẽ hòa nhập một cách dễ dàng với cộng đồng dạy và học trên khắp thế giới.
Đổi mới, đa dạng và hòa nhập
Đổi mới, đa dạng và hòa nhập
Liên tục đổi mới là tiên chí của chúng tôi. Với vai trò là một doanh nghiệp đào tạo các chương trình quốc tế việc đổi mới rất quan trọng, nó giúp doanh nghiệp không thụt lùi trong những cuộc đua về phát triển phương pháp đào tạo, phát triển nguồn tri thức. Đổi mới cũng là cách để đa dạng hóa các sản phẩm giáo dục đã có, từ đó sẽ hòa nhập một cách dễ dàng với cộng đồng dạy và học trên khắp thế giới.
Trách nghiệm
Chúng tôi tin tưởng vào việc sống một cách nhất quán với những giá trị của mình, do đó hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình và kết quả chúng tôi tạo ra. Chúng tôi thực hiện các cam kết của mình cũng như công nhận những đóng góp của những người khác mang lại.
Trách nghiệm
Trách nghiệm
Chúng tôi tin tưởng vào việc sống một cách nhất quán với những giá trị của mình, do đó hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình và kết quả chúng tôi tạo ra. Chúng tôi thực hiện các cam kết của mình cũng như công nhận những đóng góp của những người khác mang lại.
Đặc Biệt và Công nhận
Chúng tôi luôn khích lệ nhân viên, đối tác và học sinh của mình gìn giữ những gì đặc biệt của họ như văn hóa vùng miền, giới tính, ngôn ngữ, cách tư duy ...Chúng tôi chấp nhận sự đa dạng này đồng nghĩa rằng chúng tôi sẵn sàng chấp nhận những thách thức phát sinh từ nó và công nhận nó như một phần đặc biệt không thể thiếu trong sự hình thành phát triển của Tập đoàn.
Đặc Biệt và Công nhận
Đặc Biệt và Công nhận
Chúng tôi luôn khích lệ nhân viên, đối tác và học sinh của mình gìn giữ những gì đặc biệt của họ như văn hóa vùng miền, giới tính, ngôn ngữ, cách tư duy ...Chúng tôi chấp nhận sự đa dạng này đồng nghĩa rằng chúng tôi sẵn sàng chấp nhận những thách thức phát sinh từ nó và công nhận nó như một phần đặc biệt không thể thiếu trong sự hình thành phát triển của Tập đoàn.
Tôn trọng tập thể và ghi nhận cá nhân
Chúng tôi hiểu rằng bất kỳ một tổ chức nào cũng là một cộng đồng thu nhỏ, ở đó các cá nhân tập hợp lại với một mục tiêu nhất quán. Khi một tổ chức thống nhất được những điểm chung thì những cá nhân sẽ tôn trọng tuyệt đối lối đi chung đã đề ra. Họ có thể xảy ra những xung đột trong các cuộc thảo luận nhằm bảo vệ tư duy của mình một cách đúng đắn, tuy nhiên chúng tôi đều có trách nhiệm trong việc tôn trọng mọi ý kiến, cá tính và những điểm khác biệt.
Tôn trọng tập thể và ghi nhận cá nhân
Tôn trọng tập thể và ghi nhận cá nhân
Chúng tôi hiểu rằng bất kỳ một tổ chức nào cũng là một cộng đồng thu nhỏ, ở đó các cá nhân tập hợp lại với một mục tiêu nhất quán. Khi một tổ chức thống nhất được những điểm chung thì những cá nhân sẽ tôn trọng tuyệt đối lối đi chung đã đề ra. Họ có thể xảy ra những xung đột trong các cuộc thảo luận nhằm bảo vệ tư duy của mình một cách đúng đắn, tuy nhiên chúng tôi đều có trách nhiệm trong việc tôn trọng mọi ý kiến, cá tính và những điểm khác biệt.