Giới thiệu

TRỒNG HẠT GIỐNG TỐT, ƯƠM MẦM TƯƠNG LAI

“Chúng tôi tập trung xây dựng hệ thống giáo dục dựa trên nền tảng của giáo dục sáng tạo, đề cao tính cá nhân hoá, giúp định hình những thế hệ Việt Nam tương lai, khuyến khích các em tự do phát triển và trở thành những sứ giả cho chính cuộc đời mình"

Tiếp cận hiện đại
Chúng tôi nói không với sự rập khuôn giáo dục. Học sinh được thoải mái thể hiện suy nghĩ, quan điểm cá nhân trong học tập, chủ động tìm hiểu và xây dựng kiến thức. Sự tương tác và giao tiếp trao đổi kiến thức luôn được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, các em được áp dụng trực tiếp những bài giảng vào đời sống hằng ngày, hiểu được bản chất vấn đề chứ không chỉ là những điểm số.
Tiếp cận hiện đại
Tiếp cận hiện đại
Chúng tôi nói không với sự rập khuôn giáo dục. Học sinh được thoải mái thể hiện suy nghĩ, quan điểm cá nhân trong học tập, chủ động tìm hiểu và xây dựng kiến thức. Sự tương tác và giao tiếp trao đổi kiến thức luôn được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, các em được áp dụng trực tiếp những bài giảng vào đời sống hằng ngày, hiểu được bản chất vấn đề chứ không chỉ là những điểm số.
Chuẩn hóa đào tạo Quốc Tế
Học sinh được trải nghiệm môi trường học tập, môi trường văn hoá của các nước có nền giáo dục tiên tiến bậc nhất như Mỹ, Canada, Nhật Bản,.... Bên cạnh đó, các em được phát triển song song những tiêu chuẩn kiến thức nước nhà.
Chuẩn hóa đào tạo Quốc Tế
Chuẩn hóa đào tạo Quốc Tế
Học sinh được trải nghiệm môi trường học tập, môi trường văn hoá của các nước có nền giáo dục tiên tiến bậc nhất như Mỹ, Canada, Nhật Bản,.... Bên cạnh đó, các em được phát triển song song những tiêu chuẩn kiến thức nước nhà.
Định hướng lộ trình cá nhân hoá
Cung cấp lộ trình đầy đủ cho học sinh từ việc học tập đến định hướng tương lai nghề nghiệp lâu dài trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Mỗi học sinh đều được theo dõi kỹ lưỡng về tính cách, khả năng thông qua những bài test định kỳ và đánh giá quá trình trên lớp học, để từ đó làm nền tảng giúp giáo viên và nhà trường xây dựng hướng đi tương lai phù hợp.
Định hướng lộ trình cá nhân hoá
Định hướng lộ trình cá nhân hoá
Cung cấp lộ trình đầy đủ cho học sinh từ việc học tập đến định hướng tương lai nghề nghiệp lâu dài trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Mỗi học sinh đều được theo dõi kỹ lưỡng về tính cách, khả năng thông qua những bài test định kỳ và đánh giá quá trình trên lớp học, để từ đó làm nền tảng giúp giáo viên và nhà trường xây dựng hướng đi tương lai phù hợp.
Tam giác kết nối
Chúng tôi quan niệm rằng, một môi trường giáo dục để trẻ phát triển tốt, là môi trường có sự đồng hành của cả gia đình và nhà trường. Với công nghệ học tập hiện đại, phụ huynh dễ dàng nắm bắt được khả năng học tập của con, những chỉ số quan trọng và cùng con nâng cao cả về kiến thức và tâm hồn.
Tam giác kết nối
Tam giác kết nối
Chúng tôi quan niệm rằng, một môi trường giáo dục để trẻ phát triển tốt, là môi trường có sự đồng hành của cả gia đình và nhà trường. Với công nghệ học tập hiện đại, phụ huynh dễ dàng nắm bắt được khả năng học tập của con, những chỉ số quan trọng và cùng con nâng cao cả về kiến thức và tâm hồn.