Hỗ trợ học thuật

Hỗ trợ học thuật | 02/11/2021 | 174 lượt xem

Tại Maple, chúng tôi cam kết ươm dưỡng một môi trường đa dạng, cởi mở và dễ hòa nhập nhằm giúp sinh viên có thể không những theo kịp bài vở trong lớp, mà còn có thể phát triển thêm những kỹ năng học thuật khác. Maple hiểu rằng việc thay đổi từ môi trường trung học sang đại học đem đến nhiều thách thức.

Sinh viên cần học cách thích nghi với môi trường mới, học những kỹ năng mới, và điều này đặc biệt đúng hơn nữa khi sinh viên bước vào một môi trường như Maple, nơi mà triết lý học thuật cũng như phương pháp giảng dạy còn khá mới và chưa thật sự phổ biến tại Việt Nam.

Những khác biệt này dù có thể khó để nắm bắt, nhưng bộ phận Hỗ trợ Học thuật sẽ giúp các bạn vượt qua những khó khăn này.

Tham khảo thêm
Hỗ trợ học thuật

Tại Maple, chúng tôi cam kết ươm dưỡng một môi trường đa dạng, cởi mở và dễ hòa nhập nhằm ...

hỗ trợ học thuật